Al vele jaren wordt er gesproken over PARK21. Een gebied van 1000 ha dat steeds meer vorm krijgt in de Haarlemmermeer.

 

Plannen voor een megalomaan plan met enorme onzekerheden voor de huidige grondgebruikers in het gebied.

Bedrijven op slot en toekomst onzeker.

Afwachten tot deze plannen een bedreiging worden leek ons geen goede keuze, dus...  

 

Gas geven en kansen creëren.

 

Na een paar jaar plannen schrijven en vele overleggen verder was het in december 2014 een feit: Coöperatieve Vereniging Beheergroep PARK21 U.A. werd opgericht. Deze coöperatie bewerkt 60 ha landbouwgrond op een manier die goed past in de verdere vormgeving van PARK21. Stad ontmoet platteland is een belangrijke peiler onder PARK21 waar wij vorm aan geven.

Stapje voor stapje, want als je het doet, moet het wel goed gedaan worden. In de praktijk houdt dit in dat we veel overleggen met elkaar en met de gemeente. Een heel nieuw traject voor de gemeente en voor ons, maar wel een traject met enorme kansen en uitdagingen voor beide partijen.


Parklanden is ontstaan uit het creatieve brein van een ons, een aantal agrariërs die niet wil wachten op wat er komen gaat, maar vorm willen geven aan plannen die gesmeed worden. Op deze manier werken we mee aan de verbinding tussen stad en platteland, een belangrijke peiler onder PARK21.

 

En wat natuurlijk net zo belangrijk is, door de plannen van PARK21 komt de huidige vorm van onze ondernemingen meer en meer onder druk te staan maar door het oprichten van onze coöperatie op Parklanden wordt de continuïteit toch weer een stukje gewaarborgd.

 

 

 

Kees van Wees, de voorzitter

Paul Munsterman, de penningmeester

Abram Rus, de secretaris

Ton van Schie, beheerder website en contactpersoon