We hebben de volgende activiteiten gepland voor 2018:

17 maart houthakdag

14 april de dansende koeien

in september de aardappeloogstdag.

De wandelpaden om de gewassen heen zijn altijd toegankelijk en de paden dwars door de gewassen zullen in de loop van het voorjaar weer aangelegd gaan worden.

In het pull down menu onder activiteiten kunt u bekijken wat voor een feest elke activiteit geweest is.