Wij organiseren van alles, leggen openbaar toegankelijke wandelpaden aan, zaaien bloemrijke akkerranden, onderhouden alles netjes en schenken om de week meer dan 300 kg aardappelen aan de voedselbank. Om dit te kunnen doen hebben wij natuurlijk euro's nodig. En die proberen wij op allerlei manieren binnen te halen, maar wel op een manier dat het leuk blijft. Wij organiseren de aardappeloogstdag, we gaan in de toekomst plukdagen organiseren, maar u zult begrijpen dat dit nooit alle aanleg en onderhoud kan bekostigen.

 

Zou u, uw bedrijf, uw vereniging, stichting of wie dan ook ons financieel willen ondersteunen omdat u het prachtig vind wat wij allemaal doen, dan wordt uw gift op prijs gesteld. 

 

U kunt u gift overmaken op: IBAN ABNA 0577 2133 85 Tnv Beheergroep PARK21. 

 

Wilt u contact over b.v. sponsorring van fruitbomen, of reclame langs de openbaar toegankelijke paden, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Paul Munsterman, om de mogelijkheden te bespreken.